urząd / władze gminy


 

Wójt Gminy
Zbigniew Moskal
tel. 14 671 44 55
e-mail: wojt@szczurowa.pl

 
 

Zastępca Wójta 
mgr Halina Święch
tel. 14 632 09 49
e-mail: zwojta@szczurowa.pl

 

Sekretarz Gminy
mgr Maria Kądziołka

tel. 14 671 40 44
e-mail: sekretarz@szczurowa.pl

 
Skarbnik Gminy
mgr Urszula Sobol
tel. 14 671 47 64