miejscowości gminy / informacje / Strzelce Małe

Sołtys: Jan Kapusta, tel. (14) 671-45-48
Powierzchnia: 565 ha
Liczba mieszkańców: 462 (stan na 31.12.2019 r.)

Wieś Strzelce Małe położona jest w północno-zachodniej części gminy, przy drodze z Uścia Solnego do Szczurowej. Plan katastralny ukazuje tę osadę jako wieś założoną wokół owalnego placu z ogrodami wewnątrz. Ze względu na swe walory przyrodniczo-krajobrazowe, południowa część wsi (Podolszynie) znajduje się na obszarze Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie Strzelec Małych znajduje się odwiert złoża roponośnego. W końcu lat 90. XX w. badania przeprowadzone w rejonie wsi przez archeologów wykazały obecność wyrobów ceramicznych i służących do ich produkcji pieców garncarskich, o analogiach w „środowisku dackim” z terenu dzisiejszej Rumunii i Węgier.