miejscowości gminy / informacje / Niedzieliska

Sołtys: Kazimierz Wróbel, tel. (14) 671-33-53
Powierzchnia: 1152 ha
Liczba mieszkańców: 769 (stan na 31.12.2019 r.)

Nazwa miejscowości pochodzi od słowa Niedziela. Wieś położona w południowej części gminy wzdłuż drogi wojewódzkiej znajduje się w odległości 16 km od Brzeska i linii kolejowej Brzesko-Słotwina oraz 3 km od Szczurowej. Posiada dogodne połączenie komunikacyjne, sieć gazową, telefoniczną i wodociągową. W centrum wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. Feliksa wybudowany w 1931 roku. Wzdłuż wioski rozciąga się krajobraz rolniczy, enklawy lasu Bratucickiego i kilka mniejszych skupisk leśnych, podmokłe łąki, pastwiska, brzegi nieuregulowanych rzek, starorzecza, stawy rybne, oczka wodne, niewielkie strugi i strumyki, a wszystko to sprzyja osiedlaniu się bocianów w tych stronach. Stąd Niedzieliska nazywane są „bocianią wsią”, bo to miejsce które szczególnie upodobały sobie bociany białe.