miejscowości gminy / informacje / Dołęga
Sołtys: Stanisław Gajda, tel. (14) 671-52-76
Powierzchnia:
781 ha
Liczba mieszkańców:
443 (stan na 31.12.2019 r.)

Początki osadnictwa w miejscu aktualnej wsi Dołęga sięgają prawdopodobnie XVI wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1645, ale dotyczy już istniejącej wioski. Sama nazwa miejscowości pochodzi od terenów prowadzących „do tęga”, czyli kompleksu podmokłych łąk lub nadrzecznego lasu. Dołęga położna na rozległej, porośniętej resztkami dawnych lasów równinie znajduje się ok.35 km na północny zachód od Tamowa i ok. 23 km na północny wschód od Brzeska. Mimo peryferyjnego położenia jest ważnym punktem na mapie kulturalnej gminy Szczurowa, należy do najciekawszych historycznie i krajobrazowo w województwie małopolskim. To właśnie w Dołedze znajduje się zabytkowy dworek z 1845 roku, filia Muzeum Okręgowego w Tarnowie, który wpisał się do historii głównie dzięki swej roli jaką odegrał w ruchach narodowo-wyzwoleńczych, szczególnie w powstaniu styczniowym. Na przełomie wieków, a także w okresie międzywojennym dwór był ośrodkiem, wokół którego skupiało się życie duchowe i kulturalne. Ten „Nadwiślański Sopliców” gościł min. Stanisława Wyspiańskiego, Adama Asnyka, Włodzimierza Tetmajera oraz wielu innych ludzi kultury i sztuki. 

Można tu zwiedzać ekspozycję stałą, prezentującą wnętrza dworskie z przełomu XIX i XX wieku. Najciekawszym epizodem tego okresu był pobyt dr Józefa Retingera - postaci, wokół której do tej pory historycy snują różne domysły, przypuszczenia i hipotezy. Na kanwie wydarzeń z dawnych lat powstał tutaj film dokumentalny pt. "Nadwiślańskie Soplicowo" w reżyserii Lucyny Smolińskiej.

Dołęską tradycją stały się koncerty muzyki poważnej. Ich organizatorem jest kustosz muzeum, Władysław Konieczny. Koncertują tu artyści z kraju i spoza jego granic. Przyjeżdżają również aktorzy, dzięki czemu w zabytkowej scenerii od czasu do czasu można obejrzeć sztukę teatralną.