miejscowości gminy / informacje / Wrzępia

Sołtys: Dorota Jopek
Powierzchnia: 731 ha
Liczba mieszkańców: 462 (stan na 31.12.2019 r.)

Wrzępia to bardzo stara osada. Pierwsze udokumentowane zapiski o tej miejscowości pojawiają się już w 1350 r. Nazwa wsi związana jest z zajęciem, jakie wykonywali pierwsi mieszkańcy osady. Pierwotnie brzmiała ona Rzomp i była spolszczoną wersją słowa „Żump”, które w języku niemieckim oznaczało dół po glinie wybranej do wyrobu cegły. Fragmenty tych starych wyrobisk, zwanych przez obecnych mieszkańców „Jeziorami” można oglądać do dzisiaj, gdyż stanowią wyraźne obniżenia w terenie. Z biegiem czasu brzmienie nazwy uległo zmianie, aż ostatecznie powstała Wrzępia. We Wrzępi, jak w każdej osadzie, znajdują się interesujące obiekty, o których mieszkańcy z pokolenia na pokolenie przekazują sobie legendy i miejscowe wierzenia. Jednym z najstarszych obiektów jest kapliczka św. Jana Nepomucena, którą w 1744 r. ufundowali mieszkańcy wsi, aby podziękować za ocalenie przed powodzią. Głównym ciągiem komunikacyjnym jest tutaj historyczna droga lokalna z Cerkwi przez Wrzepię do Strzelec Małych.