miejscowości gminy / informacje / Strzelce Wielkie
Sołtys: Zofia Solak, tel. (14) 671-61-51
Powierzchnia: 1703 ha
Liczba mieszkańców: 830 (stan na 31.12.2019 r.)

Jedna z najstarszych wsi gminy - jej powstanie datuje się na XI wiek, a nazwa wioski wywodzi się od zajęć jej pierwszych mieszkańców. Niegdyś były tutaj ogromne lasy pełne zwierzyny. Król Władysław Łokietek osadził w nich strzelców, aby dostarczali na dwór w Krakowie zwierzynę leśną. Stąd miano osady Strzelce, której pradawne centrum stanowił mały plac, od którego biegły cztery dróżki - dwie w kierunku wspomnianego stawu, a dwie do drogi łączącej Strzelce Wielkie z Małymi.

W przeszłości pierwszym właścicielem majątku strzeleckiego była rodzina Wątróbków, herbu „Oksza”. Z czasów świetności Strzelec Wielkich pozostał do dnia dzisiejszego zabytkowy dwór z XIX w. (obecnie siedziba Koła Łowieckiego „Nadwiślan”) oraz kościół parafialny z 1785 r. pw. św. Sebastiana. Protokół powizytacyjny z 1618 r. wzmiankuje ten kościół jako położony nad Wisłą, dlatego staw koło kościoła należy uznać za wiślane starorzecze. W 1634 r. w kościele były trzy drewniane ołtarze, dedykowane św. Sebastianowi, Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Marii Panny oraz św. Teresie. Przed 1727 r. dobudowano Kaplicę Mariacką. Natomiast istniejący do dziś kościół pochodzi z 1785 r. Był on kilkakrotnie odnawiany. Zachowały się liczne elementy z XVIII i XIX w. Przed dwustu laty wybudowano również izbicową, nakrytą dachem namiotowym, wolno stojącą dzwonnicę. Legenda głosi, iż utworzenie parafii w roku 1617 było związane z prośbą dziedzica wioski Andrzeja Gawrońskiego, który przeprawiając się zimą przez Wisłę wpadł do rzeki z saniami. Tonąc przyrzekł, że jeżeli się uratuje, wybuduje kościół. Słowa dotrzymał. Do najstarszej zabudowy należą także: budynek szkoły z 1912 r. z dobudowanym nowym skrzydłem, budynek Kółka Rolniczego z 1907 r. oraz szereg zabytkowych domów i zagród drewnianych.

Trudności gospodarcze, jakie po I wojnie światowej odczuwała polska wieś nie ominęły Strzelec. Wielu mieszkańców wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. Tam organizowali się w kluby polonijne i utrzymywali kontakt z rodzinnymi stronami. Kontakty te zaowocowały powstaniem Towarzystwa Parafii Strzelce Wielkie, które organizowało wsparcie materialne dla rodzin i całej wsi. Największym wyzwaniem jakie postawiła przed sobą strzelecka Polonia było wybudowanie nowego kościoła.