2021-11-26
Aktualności / Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej z Uścia Solnego do Zakopanego i Nowego Sącza w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę

W dniach 18 i 19 listopada 2021 r. uczniowie klas starszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym wzięli udział  w dwudniowej wycieczce edukacyjnej do Nowego Sącza i Zakopanego, zrealizowanej w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Poznaj Polskę.

Dzięki projektowi młodzież miała możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności w sposób dla siebie atrakcyjny, zaś dofinansowanie tego przedsięwzięcia pozwoliło wszystkim chętnym uczniom poznać dziedzictwo narodowe i kulturowe, charakterystyczne miejsca związane z historią naszego kraju i tożsamością Polaków.

W pierwszym dniu uczniowie poznali specyfikę egzystencji małomiasteczkowej ludności galicyjskiej oraz architektoniczne piękno miasteczek i wsi Galicji dzięki ekspozycji Sądeckiego Parku Etnograficznego z Miasteczkiem Galicyjskim. Mogli zwiedzić miejsca pracy fryzjera, krawca, szewca, aptekarza, zegarmistrza, garncarza, stolarza i  snycerza,  dentysty, zobaczyć ratusz miejski, atelier fotografa, urząd pocztowy  z okresu późnej monarchii austro-węgierskiej a także podziwiać wyposażenie domów świadczące o trudzie życia codziennego.

Uzupełnieniem tej części zwiedzania były warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie poznali tajniki wyrobu ozdób drewnianych oraz wytwarzania papieru czerpanego. Dzieci pod opieką prowadzących świetnie poradziły sobie z zadaniami i oprócz wrażeń zabrały do domu wykonane przez siebie przedmioty.

Ogromna wiedza przewodników poparta pokazami oraz demonstracją działania urządzeń wodnych wprowadziła uczniów w realia życia rzemieślników i mieszkańców wsi galicyjskiej.

Rozległy teren skansenu pozwolił przenieść się w czasie i odczuć klimat galicyjskich wiosek z kompletnymi zagrodami Lachów Sądeckich, Pogórzan, Łemków, czyli bogatych i biednych mieszkańców Sądecczyzny z pięknymi kościołami, budynkami: karczmy, plebanii, olejarni, tartaku, pasiek, spichlerzy i przydrożnych kapliczek. Wędrówka ścieżkami skansenu wzbogacona informacjami, ciekawostkami przewodnika była prawdziwą podróżą w czasie i przestrzeni.

W drugim dniu uczniowie zwiedzali miasto Zakopane z jego wspaniałą architekturą narodową, której przykłady można podziwiać do dzisiaj. Poznali postać Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz rzemieślników tworzących pierwsze projekty stylu zakopiańskiego. Zwiedzili ekspozycję w Muzeum im. Tytusa Chałubińskiego, a także dowiedzieli się jakie zasługi oddał dla Zakopanego ten sławny lekarz. Spacer ulicami miasta pozwolił zauważyć jak zmienia się jego architektura, kultura i jak ważna jest ochrona dziedzictwa przodków. Elementem łączącym historię i teraźniejszość jest oglądany z podziwem przez uczniów naszej szkoły  Kościół Matki Boskiej Fatimskiej na Bachledówce, który   w nowoczesnej formie zachowuje szacunek dla tradycji i kultury góralskiej.

Dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu edukacyjnego Poznaj Polskę Ministerstwa Edukacji i Nauki uczniowie poznali ważne miejsca dla tożsamości i pamięci narodowej. Bezpośrednie zetknięcie się z obiektami o dużej wartości historycznej sprawiło, że dzieje minionych pokoleń nie odeszły w przeszłość, ale stają się częścią współczesnej codzienności.


 

UG Szczurowa