2021-11-23
Aktualności / Ważna informacja dla przesiębiorców!

Uwaga przedsiębiorcy! Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w ramach tzw. Polskiego Ładu zakłada, że od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwości złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Przedsiębiorców, którzy do końca roku chcieliby wybrać Kartę podatkową jako formę opodatkowania prosimy o kontakt z odpowiednim dla nich urzędem skarbowym.

Dlatego też w zmienionym formularzu CEIDG-1, który będzie obowiązywał od 13 grudnia 2021 r., w punkcie 15 usunięto możliwość wyboru karty podatkowej, jako formy opodatkowania.
Jednocześnie należy zauważyć, że:
- karta podatkowa jest wygaszana, ale pozostanie dla przedsiębiorców, którzy nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
- do czasu ostatniego przedsiębiorcy opodatkowanego w formie karty podatkowej pozostanie informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);
- w przypadku pozostałych przedsiębiorców karta podatkowa nie będzie miała już zastosowania, tym samym nie będzie już PIT-16/PIT-16S.

Przedsiębiorców, którzy do końca roku chcieliby wybrać Kartę podatkową jako formę opodatkowania prosimy o kontakt z odpowiednim dla nich urzędem skarbowym.
 

UG Szczurowa