2021-05-27
Aktualności / Ogłoszenie wójta Gminy Szczurowa

Ogłoszenie wójta Gminy Szczurowa z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa  przeznaczonych do sprzedaży oraz przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego wykorzystania.


Stosownie  do postanowień art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  SZCZUROWA
podaje do publicznej wiadomości, że 27 maja 2021 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2 oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczurowa zostanie umieszczony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa  przeznaczonych do sprzedaży oraz przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego wykorzystania.
 

Do pobrania załączniki:

zamiar zbycia działki 2722.7 Szczurowa - do pobrania tutaj

zamiar zbycia działki 2719 Szczurowa - do pobrania tutaj

zamiar zbycia działki 1547 Uście Solne - do pobrania tutaj

zamiar zbycia działki, Wrzępia - do pobrania tutaj

zamiar dzierżawy - do pobrania tutaj

 

UG Szczurowa