2021-04-30
Aktualności / ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZUROWEJ - ROZWIJAMY TWOJE PASJE!

Zespół Szkół w Szczurowej to mała szkoła o wielkich możliwościach. Placówka od lat cieszy się dobrą opinią zarówno wśród uczniów jak i rodziców. 

Kadrę pedagogiczną cechuje profesjonalne podejście, zaangażowanie i sumienność w prowadzeniu zajęć. Szkoła zapewnia kształcenie zgodne z potrzebami rynku, miłą i bezpieczną atmosferę oraz indywidualne podejście do ucznia. Umożliwia poszerzanie wiedzy w ramach wycieczek przedmiotowych i zawodoznawczych, a także zapewnia opiekę psychologa i pedagoga.

Od 2017 roku Zespół Szkół w Szczurowej uczestniczy w programie Erasmus+, dzięki czemu uczniowie wyjeżdżają na płatne praktyki zagraniczne do Austrii. Placówka bierze również udział w projektach:
- „Małopolska Chmura Edukacyjna”, zapewniający współpracę z uczelniami wyższymi.
- „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”, w ramach którego uczniowie mogą bezpłatnie zdobywać nowe kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i następujących kursach: florysty, obsługi kas fiskalnych, baristy, kelnerski, barmański, animatora czasu wolnego, obsługi wózków widłowych, prawa jazdy oraz recepcjonisty.

W Zespole Szkół w Szczurowej młodzież ma możliwość poszerzać swoje zainteresowania, rozwijać pasje oraz talenty językowe, recytatorskie i muzyczne. Potwierdzają to wysokie wyniki w konkursach. Uczniowie pragnący pomagać najbardziej potrzebującym, mogą działać charytatywnie w Szkolnym Klubie Wolontariatu, który współpracuje ze Stowarzyszeniem Sursum Corda z Nowego Sącza oraz brać udział w projektach profilaktycznych.

Zespół Szkół w Szczurowej realizuje także program „Szkolny Klub Sportowy”. Program ten jest skierowany do każdego ucznia bez względu na wiek, płeć czy poziom sprawności fizycznej. Klub ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcje wychowania fizycznego w szkole. Udział w zajęciach przekłada się na sukcesy uczniów.

Zespół Szkół w Szczurowej nie tylko dba o wszechstronny rozwój młodzieży, ale wspiera również uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce i sporcie poprzez wypłacane dwa razy w roku stypendia. Najlepszy uczeń technikum otrzymuje natomiast Stypendium Prezesa Rady Ministrów.


 

UG Szczurowa