2021-04-29
Aktualności / Droga w Dołędze będzie remontowana

Niemal 380 tysięcy złotych ze środków rządowych pozyskała gmina Szczurowa na remont drogi gminnej w Dołędze. Dzięki skutecznym działaniom wójta Zbigniewa Moskala do Szczurowej trafią pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych.


 

Ponad pół miliona złotych będzie kosztować remont drogi gminnej w Dołędze. Gmina wyremontuje odcinek o długości prawie półtora kilometra. trasa zyska nową nawierzchnię asfaltową, zostaną też udrożnione rowy melioracyjne. Łączny koszt zadania to ponad 540 tysięcy złotych, w tym 162 tysiące wkładu własnego gminy i prawie 380 tys zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.


Są to kolejne pieniądze zewnętrzne pozyskane przez gminę. W pierwszej kolejności podejmujemy działania inwestycyjne, na które uda się nam pozyskać dodatkowe  środki pozabudżetowe - podkreśla wójt Zbigniew Moskal. Od 2019 roku na konto gminy Szczurowa wpłynęło kilkanaście milionów złotych pozyskanych z różnych zewnętrznych źródeł.


 

UG Szczurowa