2021-04-14
Aktualności / Ogłoszenie o wykazie nieruchomości

Ogłoszenie o umieszczeniu wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w użyczenie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele nierolnicze oraz przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego wykorzystania.

Stosownie  do postanowień art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 

WÓJT  GMINY  SZCZUROWA
podaje do publicznej wiadomości, że 14 kwietnia 2021 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczurowa zostanie umieszczony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w użyczenie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele nierolnicze oraz przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego wykorzystania.

 

Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym (kliknij tutaj)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele nierolnicze  (kliknij tutaj)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego użytkowania  (kliknij tutaj)

 

UG Szczurowa