2021-05-06
Aktualności / Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczurowa na lata 2021-203

Do 12 maja br. trwają konsultacje społeczne w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczurowa na lata 2021-2030. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania uwag i propozycji zmian w zakresie przedstawionego Państwu projektu.Przypominamy, że zgłoszenia uwag i opinii do projektu strategii można dokonać w formie pisemnej za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza zgłaszania uwag (załączonego poniżej) w następujący sposób:
- w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
- pocztą na adres Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa (decyduje data wpływu do Urzędu),
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@szczurowa.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Szczurowa: /2q998wusp2/skrytka - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf.


Konsultacje trwają do 12 maja br.
Zapraszamy do udziału.


Załącznik: Projekt Strategii Rozwoju Gminy Szczurowa na lata 2021-2030

Załącznik: Formularz zgłaszania uwag
 

UG Szczurowa