2019-11-29
Aktualności / Zaproszenie na warsztaty konsultacyjne Natura 2000 w Szczurowej

W związku z opracowywaniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066 i Dolina rzeki Gróbki PLH120067 w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów natura 2000” zapraszamy na warsztaty konsultacyjne (spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy), które odbędą się: dla obszaru Dolina rzeki Gróbki PLH120067 w dniu 02.12.2019 r. oraz dla obszaru Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066 w dniu 03.12.2019 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczurowej (ul. Rynek 4).

Warsztaty będą miały charakter podsumowujący dotychczasową współpracę w zakresie tworzenia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066 i Dolina rzeki Gróbki PLH120067. Na spotkaniach zostaną przedstawione i poddane dyskusji projekty zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066 i Dolina rzeki Gróbki PLH120067.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji nad proponowanymi zapisami dokumentu. Potwierdzenie udziału w warsztatach prosimy przesłać do 29 listopada 2019 r. na adres e-mail: dagmara.klimczak.krakow@rdos.gov.pl lub nr tel.: 14 696 33 12.  

Dagmara Klimczak
Główny specjalista
Koordynator planu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie
al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
tel. 14 696 33 12
fax. 14 696 32 43
e-mail: dagmara.klimczak.krakow@rdos.gov.pl