2015-06-11
Aktualności / Czytamy w bibliotece...

W ramach XIV Ogólnopolskiego tygodnia Czytania Dzieciom, uczniowie PSP Zaborów wzięli udział w akcji „Cała Polska czyta w Bibliotekach”. W związku z tym, uczniowie kl. I i III słuchali czytania fragmentów bajek, baśni i lektur w Bibliotece Publicznej w Zaborowie. Celem tej akcji było krzewienie czytelnictwa wśród dzieci klas młodszych.

Etapem kulminacyjnym spotkań czytelniczych był konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona postać” z bajki, baśni, lektury. Uczniowie wykorzystując dostępne im materiały plastyczne mieli za zadanie wykonać dowolną techniką postać ze swojej ulubionej książki. Najpiękniejsze prace plastyczne zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Nagrody ufundował GCKCziS w Szczurowej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jolanta Czachor - Biblioteka Publiczna Zaborów