2015-04-25
Aktualności / Stop nałogom, stop agresji, możesz oprzeć się tej presji

To hasło towarzyszyło zmaganiom Gminnego Konkursu Wczesnej Profilaktyki, który odbył się w dniu 23 kwietnia 2015r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Uściu Solnym. Współorganizatorem i fundatorem upominków indywidualnych oraz nagród dla szkół była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej. Rywalizowały reprezentacje pięciu szkół z terenu gminy.

 

 

Najważniejszym celem konkursu jest uwrażliwienie uczniów na problem ulegania nałogom, uświadomienie ich szkodliwości dla młodego organizmu oraz propagowanie zasad zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za swoje zdrowie.W bieżącym roku zadaniem uczestników było przygotowanie inscenizacji na zaproponowany temat, potem młodsi uczniowie wykonywali pracę plastyczną w dowolnej technice a starsi redagowali list do rówieśnika o tematyce zgodnej z regulaminem konkursu, w którym przekonywali go do stosowania zasad zdrowego stylu życia.
 

   
 
Prace oceniała komisja a efekty poszczególnych konkurencji przedstawiają się następująco:

Kategoria I ( dzieci klas I - III):

I miejsce - ZSP Uście Solne
II miejsce - PSP Strzelce Wielkie
 III miejsce - SP Szczurowa

Kategoria II ( dzieci klas IV - VI):

 I miejsce - SP Szczurowa
 II miejsce - PSP Zaborów
 III miejsce - PSP Strzelce Wielkie

Wyróżnieni zostali reprezentanci szkoły w Niedzieliskach.

Wszyscy konkurenci otrzymali nagrody w postaci przyborów malarskich. Szkoły uzyskały sprzęt sportowy, który posłuży im do propagowania wśród dzieci aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 
 
 

 

 

Szkoła Podstawowa Uście Solne