2014-09-04
Aktualności / Nowe nawierzchnie dróg transportu rolnego we Wrzepii

 W sołectwie Wrzępia wykonane zostały nowe nawierzchnie na drogach gminnych:

  • od Szklanej, gdzie wykonano podbudowę z klińca kamiennego oraz nawierzchnię bitumiczną na zjeździe;

  • Wrzępia – Radziejów, na której wykonano podbudowę z klińca kamiennego oraz  nawierzchnię bitumiczną na początkowym odcinku drogi

 

 

UG Szczurowa