2014-09-02
Aktualności / Nowa sala widowiskowo-świetlicowa we Wrzepi

Do istniejącego obiektu szkolnego we Wrzępi od strony północnej dobudowana została sala widowiskowo-świetlicowa. Obiekt posiada niezależną, samostateczną konstrukcję z zaadaptowanym zapleczem sanitarno – kuchennym i kotłownią. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe i wyposażanie obiektu. Zagospodarowany został również teren przy budynku poprzez wykonanie nowego ogrodzenia od strony północnej oraz nawierzchni placu wewnętrznego z kostki brukowej. Budynek pełnić będzie funkcję kulturalno-oświatową dla mieszkańców Wrzępi.

Wykonawcą inwestycji jest firma „GOR-BUD” s.c. z siedzibą w Gorlicach. Połowę środków na ten cel pozyskała Gmina Szczurowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” oś priorytetowa 4 Leader. Pozostałą kwotę, nieco ponad 300 tysięcy złotych dołożyła z własnego budżetu.

 

 

 

UG Szczurowa