2014-07-14
Aktualności / Prace wykończeniowe nowej sali widowiskowo-świetlicowej we Wrzepi

Do byłej szkoły we Wrzępi od strony północnej dobudowana została sala widowiskowo-świetlicowa, która posiada niezależną samostateczną konstrukcję, zaadaptowane zaplecze sanitarno – kuchenne i niezależną kotłownię, obsługującą wyłącznie realizowaną inwestycję. Sala pełnić będzie funkcję kulturalno-oświatową oraz rozrywkową dla mieszkańców Wrzępi.

 
Dotychczas wykonane zostały roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne w budynku, wylewki i tynki, ocieplenie oraz elewacja zewnętrzną obiektu, a także zagospodarowanie terenu przy obiekcie poprzez wykonanie nowego ogrodzenia od strony północnej oraz nawierzchni placu wewnętrznego z kostki betonowej. W trakcie realizacji są dalsze prace wykończeniowe w budynku. Wykonawcą inwestycji wyłonionej w drodze procedury przetargowej jest firma „GOR-BUD” s.c. z siedzibą w Gorlicach.
 
 
 
 
 
 
Pieniądze na realizację zadania w połowie (ok. 300 tys. zł) udało się pozyskać Gminie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

 

 

 

UG Szczurowa