2014-04-28
Aktualności / Gminny Konkurs Wczesnej Profilaktyki pod hasłem "Nie dla nałogów i cyberprzemocy"

Dnia 23 kwietnia 2014r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uściu Solnym odbył się Gminny Konkurs Wczesnej Profilaktyki pod hasłem "Nie dla nałogów i cyberprzemocy". Jego współorganizatorem i fundatorem nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej.

Głównym celem konkursu jest przeciwdziałanie patologiom oraz uświadamianie uczniom własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego. Uczestnicy wykonywali prace plastyczne według zasad zawartych w regulaminie a także wykazywali się wiedzą i umiejętnościami w konkurencjach literackich. O zwycięstwie zdecydowała suma punktów zdobytych w dwóch etapach.
 
Efekty zmagań uczniów oceniała komisja, która przyznała nagrody oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
 
W kategorii I wyniki przedstawiają się następująco:
 
I miejsce – ZSP w Uściu Solnym
II miejsce – PSP w Niedzieliskach
III miejsce – PSP w Strzelcach Wielkich
 
Uczniowie klas starszych po dokonaniu prezentacji i przedstawieniu prac zajęli następujące lokaty:
 
I miejsce – PSP w Strzelcach Wielkich
II miejsce – PSP w Zaborowie
III miejsce – ZSP w Uściu Solnym
 
Wyróżnienia otrzymali uczniowie z PSP w Szczurowej oraz z PSP w Woli Przemykowskiej.  Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody indywidualne w formie przyborów plastycznych. Nagrody wręczała Pani Elżbieta Gądek Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Gminy Szczurowa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Galeria zdjęć

SP Uście Solne