2014-03-27
Aktualności / Prace modernizacyjne w Zaborowie - oto co można zrobić w dwa dni

W minionym tygodniu przed budynkiem remizy OSP Zaborów został wyremontowany podjazd do garaży. Druhowie OSP Zaborów, w czynie społecznym, wykonali następujące prace: wyburzyli betonowy podjazd, przygotowali grunt oraz położyli nową kostkę. Ponadto, obok garaży został wygospodarowany i utwardzony teren pod nowe miejsca parkingowe.
 
 
Druhowie OSP Zaborów składają podziękowania na ręce Wójta , Pana Mariana Zalewskiego, za sfinansowanie materiałów potrzebnych do wykonania w/w prac tj. zakup kostki brukowej oraz kamienia na utwardzenie podłoża pod kostkę. Za sprawną organizację potrzebnych materiałów odpowiedzialny był Pan Michał Czesak. Szybkie wykonanie prac było możliwe dzięki pełnemu zaangażowaniu druhów strażaków oraz członków wspierających, którzy służyli pomocą i użyczyli specjalistycznego sprzętu. Byli to: Pan Aleksander Badzioch, Pan Wiesław Martyński oraz Pan Władysław Wojnicki. Serdecznie wszystkim dziękujemy. 
 

OSP Zaborów