2013-02-05
Aktualności / Spotkanie integracyjne Seniorów w Uściu Solnym

W dniu 31 stycznia 2013 r. miało miejsce spotkanie Seniorów z okazji ich święta, którego organizatorami były: Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczna Biblioteka w Uściu Solnym. Licznie przybyli Seniorzy, Babcie, Dziadkowie oraz goście w osobach: Pan Marian Zalewski - Wójt Gminy Szczurowa, Pan Stanisław Płachno - Radny Gminy Szczurowa, Pan Piotr Syrek - Sołtys miejscowości Uście Solne, ksiądz kanonik Jan Olszak, ksiądz proboszcz Albert Urbaś obejrzeli program artystyczny oparty na tradycyjnych motywach ludowych przygotowany przez Panią Małgorzatę Kuta i Panią Martę Skrzyńską.

Składał się on gwarowych dialogów, pieśni i przyśpiewek, tańców przywołujących dawne obyczaje karnawałowe. Przypomniano popularne niegdyś wśród młodzieży pieśni pełne słownego homoru i przekomarzań. Przy akompaniamencie instrumentów ludowych seniorzy z przyjemnością wtórowali występującym dzieciom. Duży aplauz wzbudził układ krakowiaka wykonany przez uczniów klas młodszych oraz występ grupy tanecznej.

 

W dalszej części spotkania seniorzy przyjęli życzenia od pana Mariana Zalewskiego - Wójta Gminy Szczurowa, Pani Agnieszki Słowik - dyrektor szkoły, zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych, proboszcza parafii księdza Alberta Urbasia. Wnukowie i uczniowie naszej szkoły przekazali na ręce uczestników spotkania laurki z życzeniami.

Kolejne chwile upłynęły gościom  na rozmowach i wspomnieniach przy słodkim poczęstunku i filiżance kawy.

 

Galeria zdjęć

 

 

Informacja: SP Uście Solne, zdj. UG Szczurowa