2013-01-28
Aktualności / Przebudowa ośrodka zdrowia w Uściu Solnym

Ponad sto tysięcy złotych będzie kosztować wykonywana wspólnym wysiłkiem Gminy Szczurowa i Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Uście Solne przebudowa ośrodka zdrowia w Uściu Solnym. Prace wykonuje firma EL-BUD Leszek Wójcik z Borzęcina.

 
Zgodnie z opracowaną przez Gminę Szczurowa dokumentacją na przebudowę obiektu ośrodka zdrowia i dostosowania go do obowiązujących przepisów, w szczególności: rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także ze względu na poprawę warunków funkcjonowania ośrodka i poprawę komfortu pracy personelu medycznego oraz korzystających z pomocy medycznej pacjentów, przebudowa przychodni wykonana zostanie w dwóch etapach.
 
Pierwszy etap inwestycji polegać będzie na przebudowie wewnętrznej obiektu obejmującej pomieszczenia przychodni, zaś drugi etap obejmować będzie dobudowę wiatrołapu i windy dla osób niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi na wózkach wraz z ociepleniem całego budynku.
 
Jest to największy zakres prac prowadzonych w ośrodku od czasu kiedy został on wybudowany w latach 70/80-tych ubiegłego stulecia. Przebudowa przychodni obejmuje wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku, tj. dwa gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, pokój socjalny, recepcja, poczekalnia, dwa sanitariaty i przebudowę instalacji wewnętrznych: wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej, zabudowę instalacji logicznej (komputerowej) oraz przebudowę instalacji wewnętrznej zlokalizowanej w piwnicy budynku.
 
Ze względu na funkcjonalność zaplanowano nowe rozmieszczenie pomieszczeń: wyburzenie wiatrołapu i istniejących sanitariatów, zabudowę nowych sanitariatów – osobnego dla personelu oraz osobnego dla pacjentów, skucie posadzek z płytek lastrykowych w przebudowywanych pomieszczeniach i wykonanie nowych posadzek z płytek podłogowych gresowych, wykończenie i pomalowanie ścian wewnętrznych, zabezpieczenie płytkami ceramicznymi przestrzeni mało odpornych na zawilgocenia w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych, wymiana pozostałych okien w budynku ośrodka, wymiana stolarki drzwiowej, zamurowanie okienek w istniejących sanitariatach i wymiana instalacji wewnętrznych oraz roboty towarzyszące wykonywanej przebudowie.
 
Oprócz tego usunięte zostaną wszystkie bariery architektoniczne, tak by bez problemów mogły się tam poruszać osoby na wózkach.

 

Ośrodek Zdrowia w Uściu Solnym - widok z zewnątrz

 

Przebudowa ośrodka zdrowia - rzut parteru

UG Szczurowa