2013-01-21
Aktualności / "Wiejskie spotkania z Melpomeną" w zaborowskim gimnazjum

Dzięki wspólnej inicjatywie nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Zaborowie oraz Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej udało się uzyskać dotację w kwocie 7.000,00 zł na realizację projektu w ramach programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W Projekcie „Wiejskie spotkania z Melpomeną” uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zaborowie będą uczestniczyć w cyklu warsztatów prowadzonych przez aktora teatralnego oraz zajęciach z choreografii w Teatrze w Krakowie.
 
Projekt zakłada przygotowanie, promocję oraz zaprezentowanie na forum lokalnej społeczności  spektaklu pod tytułem „Którędy do ludzi”. Zadania podejmowane przez młodzież są tak zaplanowane, aby umożliwiły realizację głównego celu projektu, jakim jest zwiększenie umiejętności planowania własnej przyszłości. Projekt będzie realizowany od stycznia do czerwca 2013 r.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.rownacszanse.pl/

 

Koordynator projektu: Joanna Ozorka - Krawczyk