2012-12-27
Aktualności / Nowoczesny obiekt wielofunkcyjny w Dąbrówce Morskiej

Gmina Szczurowa zakończyła budowę wielofunkcyjnego obiektu domu ludowego połączonego  z garażem przeznaczonym dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, kończąc tym samym pierwszy etap prac.

 
Poddany renowacji został również niezagospodarowany dotychczas plac przed budynkiem, przy którym wymienione zostało podłoże i podbudowa, utwardzona została nawierzchnia z płyt ażurowych i z kostki brukowej. Wokół budynku nasadzona została zieleń ozdobna.
 
 
Parterowy, jednokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej blisko 200 m2, przeznaczony będzie do użytku mieszkańców wsi, jako miejsce spotkań i centrum aktywności społeczno-kulturalnej. Funkcję tę będzie spełniać duża sala spotkań, z podwyższonym sufitem, mieszcząca powyżej 50 osób. Przy sali znajdują się pomieszczenia towarzyszące: sanitariaty, pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i porządkowe. W budynku znajduje się również pomieszczenie biurowe do ogólnego użytku oraz garaż dla samochodu strażackiego, zamiennie pełniący funkcję magazynową. Wykonany podest wejściowy do budynku poprzez przedsionek oraz przesuwne drzwi główne prowadzące bezpośrednio do sali spotkań, w okresie letnim będzie dawał możliwość rozszerzenia przestrzeni i włączenia frontowego placu w strefę użytkową.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wejścia technicznego z tyłu budynku wykonywane jest dojście utwardzane kostką brukową, zapewniające dostęp dla osób niepełnosprawnych.
 
 
 
Budowa nowoczesnego obiektu służącego mieszkańcom wsi możliwa jest dzięki podpisanej przez Wójta Gminy Szczurowa z Marszałkiem Województwa Małopolskiego umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych, która została poprzedzona dobrze przygotowanym i pozytywnie ocenionym przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem. Koszt inwestycji zamkną się kwotą 533 tysiące złotych.

 

UG Szczurowa