2012-11-21
Aktualności / Międzyszkolny Turniej Matematyczno-Przyrodniczy w Zaborowie

Już po raz piąty w Publicznym Gimnazjum w Zaborowie odbył się Międzyszkolny Turniej Matematyczno-Przyrodniczy. W tym roku pod hasłem „Woda w naszym życiu”. Udział wzięły trzyosobowe drużyny gimnazjów z Miechowic Wielkich, Szczurowej, Borzęcina, Radłowa i Zaborowa. Uczniowie rozwiązywali kolejno zadania, problemy oraz wykonywali doświadczenia z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i informatyki. Ponieważ hasłem przewodnim była woda, nie zabrakło przelewania, rozlewania, wyznaczania objętości i gęstości, obliczania bilansu wodnego czy wykazywania się wiedzą o wodach powierzchniowych Polski i świata. Po wytężonej pracy przy stolikach zadaniowych przyszedł czas na odpoczynek i poczęstunek, w trakcie którego uczniowie mogli wymienić się uwagami dotyczącymi zadań oraz wzajemnie się poznać.

 
 
 
Po przeliczeniu punktów przez jury złożonego z nauczycieli-opiekunów poszczególnych drużyn okazało się, że wszyscy uczestnicy wykazali się tak dużą wiedzą, że o zajęciu kolejnych miejsc decydowały różnice w czasie wykonania zadań. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zaborowie: Kinga Wojnicka, Natalia Jewuła i Paweł Stańczyk. Drugie miejsce przypadło drużynie z Miechowic Wielkich, a trzecie gimnazjalistom ze Szczurowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a szkoły-nagrody książkowe.

Nagrody wręczyła zastępca dyrektora, pani Urszula Stańczyk, a nad organizacją konkursu czuwała pani Grażyna Antosz przy wsparciu nauczycieli gimnazjum w Zaborowie. Po tak mile spędzonym czasie rozstaliśmy się z postanowieniem, że spotykamy się znów za rok.

 

PG ZABORÓW