2012-09-07
Aktualności / Blisko 1 milion złotych na place zabaw i boiska sportowe w gminie Szczurowa

Rozpoczęły się prace przy wyrównaniu terenu pod nowy plac zabaw w centrum Szczurowej. Na specjalnie ułożonej nawierzchni pod urządzenia zamontowany zostanie zestaw zabawowy, piaskownica, 3-stanowiskowe huśtawki, sprężynowiec, ławki i kosze oraz płotek ogradzający. Koszt wykonania placu zabaw to blisko 200 tysięcy złotych.

 
 
Podobne, nieco mniejsze ze względu na powierzchnie terenu, place zabaw wykonane zostaną w Uściu Solnym, Wrzępi, Rylowej i Kwikowie za łączną kwotę ponad 200 tysięcy złotych.
 
Utworzone już w ramach programu „Radosna szkoła” place zabaw w Zaborowie, Woli Przemykowskiej, Strzelcach Wielkich  zostaną powiększone o piaskownice, sprężynowce i płotek ogrodzeniowy.
 
W miejscowości Niedzieliska za blisko 300 tysięcy złotych wykonane zostanie boisko sportowe wyposażone w bieżnię, rozbieg do skoków wraz z piaskownicą, rzutnię do pchnięcia kulą, ścieżkę zdrowia i ogrodzenie wokół boiska. Zamontowane zostaną również ławki wokół obiektu sportowego. W miejscowości Rudy-Rysie natomiast za 130 tysięcy złotych powstanie boisko do siatkówki wraz z ogrodzeniem.
 
Powstające boiska i place zabaw w gminie Szczurowa w ramach projektu „Ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” to kolejne po „Leaderze+” wspólne przedsięwzięcie gmin współpracujących: Drwinia, Koszyce, Rzezawa, Bochnia, Szczurowa, które ma na celu wybudowanie infrastruktury i wyposażenia, umożliwiających aktywność ruchową dzieci i młodzieży oraz promocję zdrowego stylu życia mieszkańców gminy.

 

UG Szczurowa