2004-12-02
Aktualności / XI Gminny Konkurs Recytatorski - Zaborów 2004r.

XI Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem
„Ojczyzna i Europa w poezji”

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie odbył się XI Gminny Konkurs Recytatorski. W tym roku tematyka wierszy oscylowała wokół treści związanych z Ojczyzną i Europą.

Honorowym gościem i równocześnie przewodniczącym Jury była pani  Zofia Rogowska, długoletnia dyrektorka Miejskiej Biblioteki Wojewódzkiej w Tarnowie. Ponadto w skład Jury weszły Dorota Bolek, Stanisława Klisiewicz, Ewa Czuj i Teodozja Turaczy.

Dyrektor Szkoły, mgr inż. Mieczysław Chabura rozpoczynając imprezę  stwierdził, że wbrew obiegowym opiniom, poezja trwa i nadal jest w kręgu zainteresowań młodych ludzi o czym zresztą świadczyło ogromne zainteresowanie konkursem wśród szkół gminy Szczurowa.

Pani Zofia Rogowska na wstępie opowiedziała o roli kultury polskiej w literaturze europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem postaci Czesława Miłosza.

Konkurs, jak co roku przebiegał w trzech kategoriach klasy I – III, klasy IV – VI, gimnazja i licea.

W pierwszej kategorii zwyciężyła Katarzyna Markiewicz z Zaborowa, przygotowywana przez mgr Agnieszkę Boroń, II miejsce – Sara Wrzępska z Niedzielisk przygotowana przez mgr Lidie Kołodziej a III miejsce  Martyna Klich z Wrzępi  przygotowywana przez Małgorzatą Klich. Wyróżnienia otrzymała siedmioletnia Monika Wilk ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich, którą przygotowała mgr Dorota Walas.

Wśród uczniów kl. IV – VI prym wiodła Maria Szydłowska z Zaborowa, która  przygotowała mgr Teodozja Turaczy, II miejsce przyznano Kamili Gut z Niedzielisk a trzecie Annie Sroce ze Szczurowej, przygotowanej przez mgr Stanisławę Klisiewicz. Wyróżnienie  w tej kategorii otrzymała  Anna Plebańczyk z Uścia Solnego prowadzona przez mgr Małgorzatę Kutę.

Najmniej uczestników liczyła trzecia kategoria. Tu przychylność jury uzyskały: I miejsce Dominika Knap z PG Zaborów przyg. przez mgr Teodozję Turaczy, II miejsce Justyna Bach z LO w Szczurowej prowadzona przez mgr Dorotę Bolek. Ponadto były dwa wyróżnienia: dla Anny Wojnickiej z PG Zaborów przyg. przez  mgr Urszulę Stańczyk i Małgorzata Kotwa z LO w Szczurowej

2 grudnia 2004r. Gimnazjum Zaborów