2012-04-11
Aktualności / Przebudowa drogi 768 na odcinku Górka – Rząchowa - Szczurowa

Rozpoczęły się prace przy przebudowie odcinka drogi gminnej (byłej wojewódzkiej) Górka – Rząchowa – Szczurowa.

Przedmiotowe zadanie o wartości kilku milionów złotych w ramach likwidacji skutków powodzi w gminie Szczurowa z 2010 roku zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków europejskich specjalnego instrumentu odbudowy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Inwestycja polegać będzie na poprawie stanu technicznego poprzez przebudowę odcinka drogi, obejmującą naprawę zniszczonej nawierzchni jezdni, uszkodzonych poboczy i elementów odwodnienia, co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i jego płynność. Ponadto zapewni sprawny odpływ wody z korony drogi i uporządkuje system odwodnienia, zabezpieczając przez niekorzystnym wpływem niszczących zjawisk atmosferycznych, głównie powodzi.

UG Szczurowa