2012-03-16
Aktualności / Połączenie wodociągowe Stary Korczyn - Koszyce - Górka

Trwają prace przy przekroczeniu rzeki Wisły tranzytową magistralą wodociągową z rur PE fi 250 mm poprzez podwieszenie wodociągu pod istniejącym mostem w Górce. Budowa magistrali łączącej miejscowości Koszyce – Sokołowice – Górka z nowoczesnym ujęciem wody na Nidzie w Starym Korczynie stanowić będzie dodatkowe i alternatywne źródło zasilania w wodę pitną np. w razie wystąpienia awarii, itp.

Wykonywanie izolacji termicznej podwieszonej magistrali wodociagowej

Magistrala wodociagowa połaczona będzie z wybudowanymi ważnymi rurociagami
fi 160 w kierunku Zaborowa i fi 160 do Rząchowej i Szczurowej.

Zadanie realizowane jest dzięki pozyskanemu wspólnym staraniem władz gmin: Szczurowa, Koszyce, Kazimierza Wielka, Działoszyce oraz związków międzygminnych „Nida 2000” i „Nidzica” dofinansowaniu z europejskiego Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach „Funduszu Spójności”.

 

UG Szczurowa