2011-12-08
Aktualności / Międzygimnazjalny Turniej w Zaborowie

Miesiąc listopad w Publicznym Gimnazjum im. Jędrzeja Cierniaka w Zaborowie, to czas międzygimnazjalnego turnieju matematyczno – przyrodniczego. Zgromadzenie Ogólne ONZ rok 2011 ustanowiło Międzynarodowym Rokiem Lasów, ponieważ lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu 7 mld ludzi na całym świecie. Tegoroczny IV Międzygimnazjalny Turniej Matematyczno - Przyrodniczy zatytułowany „Lasy dla ludzi”, objęło swym patronatem Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.

W dniu 28 listopada 2011 r. przedstawiciele pięciu szkół z powiatu brzeskiego i tarnowskiego zmagali się z zadaniami konkursowymi. Pierwszym etapem turnieju był test wiedzy o lasach, zaś drugim zadania praktyczne podczas których gimnazjaliści wykazali się umiejętnościami z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych. Uczniowie przy pomocy odczynników chemicznych określali rodzaj substancji, wskazywali na mapie Polski położenie parków narodowych, oznaczali z wykorzystaniem kluczy gatunki drzew liściastych i iglastych, obliczali gęstość drewna, rozwiązywali zadania tekstowe z matematyki i informatyki.

 
 
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z opiekunów uczniów. Szczególnym gościem był przedstawiciel Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, inżynier nadzoru pan  Krzysztof Majka, który wygłosił prelekcję związaną z tematyką turnieju.
Zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali Paulina Walas, Monika Wilk, Rafał Klimek- gimnazjaliści Publicznego Gimnazjum w Szczurowej. Drugie miejsce wywalczyły dziewczęta: Anna Nowak, Katarzyna Łucarz, Gabriela Burzawa, reprezentujące gimnazjum w Miechowicach Wielkich, zaś trzecią lokatę zajęli przedstawiciele naszej zaborowskiej szkoły w składzie: Joanna Lanuszek, Rafał Głowacz, Józef Cierniak. Czwarte miejsce przypadło w udziale uczniom z Borzęcina Górnego, zaś piąte gimnazjalistom z Bielczy. Wiedza i umiejętności zostały nagrodzone pięknymi książkami o lasach, globusami oraz upominkami dla uczniów. Uroczystego wręczenia nagród dokonali dyrektor gimnazjum pani Joanna Ozorka – Krawczyk wraz z panem Krzysztofem Majką.
 
Konkurs ten uświadomił nam, jak duże znaczenie mają lasy w życiu każdego z nas.

Publiczne Gimnazjum w Zaborowie