2011-11-15
Aktualności / Biblioteka i świetlica w Zaborowie jak nowa

Zakończyły się prace modernizacyjne i remontowe prowadzone przez Gminę Szczurowa w pomieszczeniach świetlicy i biblioteki, mieszczącej się w budynku Domu Ludowego w Zaborowie.

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostały prace rozbiórkowe, remont i modernizacja pomieszczeń kotłowni, zakupiono i wymieniono piec centralnego ogrzewania, założono nowe grzejniki Purmo i położono nowe panele podłogowe oraz płytki, jak również wymieniono stolarkę okienną, drzwi wewnętrzne i wykonano prace malarskie. Gruntownie przebudowano toalety wraz z wymianą białego montażu. Do wyremontowanych pomieszczeń zakupiono wyposażenie m.in. meble biblioteczne, stół bilardowy, wyposażenie pracowni plastycznej.

 Świetlica i biblioteka w trakcie remontu

 

Świetlica i biblioteka po remoncie

 

 
 
 
 
 
Całość wykonanych prac finansowana była z budżetu Gminy Szczurowa oraz środków Stowarzyszenia Leader+, założonego wspólnie z sześcioma gminami, których siedziba znajduje się w Szczurowej.

 

UG Szczurowa