2011-10-26
Aktualności / Szkoła promująca Europejski Kodeks Walki z Rakiem

Już drugi raz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zaborowie włączyła się do projektu: „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie, Tarnowski Ośrodek Onkologiczny, Ośrodek Programów Profilaktycznych oraz  tarnowską Delegatura Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Postanowiono szerzyć ideę zdrowego stylu życia już wśród najmłodszych czyli „od dołu”. Prof. Dr hab. Med. Leszek Kołodziejski, pomysłodawca tego przedsięwzięcia, uważa, że trudno jest zmienić nawyki żywieniowe i styl życia osoby dorosłej natomiast dziecko jest na tyle plastyczne, iż można go uformować w odpowiedni sposób, a ponad to wpłynąć poprzez nie na osoby dorosłe. Aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, wytypowano i przeszkolono nauczycieli, tzw. gminnych liderów, których zadaniem było rozpropagowanie, nagłośnienie oraz zachęcanie do postępowania wg Europejskiego kodeksu walki z rakiem. Liderzy przekazali materiały edukacyjne oraz ulotki informacyjne nauczycielom, dzieciom i młodzieży wszystkich typów szkół w obrębie poszczególnych gmin. Liderem na terenie Gminy Szczurowa w roku 2010 była nauczycielka PSP Zaborów, mgr Dominika Łucarz w roku obecnym Bogumiła Szydłowska.
 
„Europejski kodeks walki z chorobami nowotworowymi” jest to dokument, w którym zawarto podstawowe zalecenia odnoszące się do stylu życia, których przestrzeganie pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe i zgonu z ich powodu.
 
11 zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem:
I. Prowadząc zdrowy tryb życia, można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych
  1. Nie pal; jeśli palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących.
  2. Wystrzegaj się otyłości.
  3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
  4. Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji dziennie. Ograniczaj spożycie produktów zawierających tłuszcze zwierzęce.
  5. Jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe – ogranicz jego spożycie.
  6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Szczególnie chroń dzieci i młodzież.
  7. Przestrzegaj ściśle przepisów mających na celu ochronę przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze. Stosuj się zawsze do instrukcji postępowania z substancjami rakotwórczymi.
  8. Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
II. Populacyjne programy ochrony zdrowia, mogące zapobiegać rozwojowi nowotworów lub zwiększać szanse ich wyleczenia
1. Kobiety po 25 roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
2. Kobiety po 50 roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi.
3. Kobiety i mężczyźni po 50 roku życia powinni uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.
 
Zadania zaplanowane w PSP Zaborów do realizacji w ramach projektu „Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem w roku 2011"
1. Gminny Konkurs Promocji Zdrowego Trybu Życia „Nieprzemijające wartości mam, paleniu się sprzeciwiam”
2. Akcja Światowy Dzień bez Tytoniu (31 maja)
3. Światowy Dzień Rzucania Palenia (3 czwartek listopada) poprzez: organizacja konkursu plastycznego, szkolny happening - "Nie pal przy mnie proszę, bo tego nie znoszę"
4. Akcja "5 razy dziennie warzywa i owoce", upowszechnianie wiedzy o warzywach i owocach − antyoksydantach, jako czynniku ochronnym przez rakiem – spotkania z pielęgniarką,
5. Konkurs plastyczny dla uczniów kl. I - III pt. "Zdrowy styl życia - jedz owoce i warzywa".
6. Dzień zdrowego odżywiania -„Zdrowo żyć, to mądrym, pięknym i silnym być". Przygotowanie  z warzyw i owoców kompozycji, które miały przypomnieć wszystkim o tym, co powinno znajdować się w każdym, bogatym w witaminy i składniki mineralne posiłku.
7. Przystąpienie do programu skierowanego do uczniów klas IIII "Owoce w szkole", którego celem jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania. Promowanie picie mleka przez dzieci. Włączenie  się po raz kolejny w ogólnopolską akcję "Mleko w szkole".
8. Włączenie się w  ogólnopolską akcję "Chodzę, biegam - więc jestem"; organizacja turniejów sportowych, rajdów, biegów na orientację.
9. Szkolny dzień sportu.
10. Spotkania w zespołach klasowych z lekarzem lub pielęgniarką -  edukacja dotycząca czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów złośliwych skóry, szczególnie czerniaka złośliwego.
11. Rozpropagowanie właściwego stylu życia zapobiegając nowotworom złośliwym - rozpropagowanie ulotek w środowisku lokalnym.  
12. Artykuły w prasie lokalnej i w Internecie na temat organizowanych akcji, konkursów, happeningów - upowszechnianie zaleceń europejskiego kodeksu walki z rakiem.
13. Gazetki informacyjne dla dzieci i rodziców - upowszechnianie zaleceń europejskiego kodeksu walki z rakiem.
 

SP Zaborów