2004-09-29
Aktualności / Paraolimpiada w Zaborowie

Sport nas łączy

Dnia 28.09.2004r. na boisku sportowym w Zaborowie odbyła się Paraolimpiada Sportowa, w której udział wzięli wychowankowie Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Inicjatorami tej olimpiady były: Bogumiła Rzepka, Bogumiła Szydłowska i Marzena Cierniak – nauczyciele PSP w Zaborowie. Wiele pomocy, zaangażowania i szczerych chęci było ze strony Dyrektora Mieczysława Chabury. 

W różnorodnych konkurencjach dzieci miały możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami, takimi jak: skoki w worku na czas, bieg slalomem z piłką, bieg z woreczkiem na głowie, utrzymanie piłeczki na rakietce podczas biegu. Wiele energii włożyli wszyscy w przeciąganie liny. Końcowym etapem była gra w dwa ognie.

Odrębne konkurencje przygotowano dla dzieci poruszających się na wózkach. Uczestnicy rzucali piłeczką do obręczy i do worka. Dużą zręcznością dzieci wykazały się podczas rzutów małymi obręczami na pachołek. Ostatnią konkurencją były rzuty na odległość.

W czasie przerwy między zawodami było ognisko, z poczęstunkiem ufundowanym przez Radę Rodziców przy PSP w Zaborowie. Dzieci jadły z wielkim apetytem i uśmiechem na twarzy.

Wspaniałym finałem paraolimpiady sportowej było wręczenie zwycięzcom złotych i srebrnych medali oraz pamiątkowych dyplomów przez Dyrektora Szkoły Mieczysława Chaburę. Dzieci z Ośrodka otrzymały również puchar.

Wszyscy doskonale się bawili. Uczestnicy chętnie brali udział w konkurencjach, a publiczność całym sercem dopingowała. Zabawie towarzyszyły wielkie emocje i  nieoceniona radość ze spotkania.

Organizowanie tego typu imprez ma bardzo pozytywny wpływ na relacje między dziećmi sprawnymi a niepełnosprawnymi. Dzieci chętnie ze sobą przebywają i pomagają sobie wzajemnie.  

29 września 2004r. PSP Zaborów