2011-06-22
Aktualności / Nowy parking w centrum Niedzielisk

W rejonie nowo powstałego centrum wsi w Niedzieliskach zmodernizowany został parking, a pieniądze na ten cel udało się Gminie uzyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.