2010-10-19
Aktualności / Odanie hali w Zaborowie

W dniu 15 października 2010 roku odbyło się uroczyste, oficjalne otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zaborowie. Dzięki tej inwestycji ziściły się marzenia nie tylko uczniów, ale i całej społeczności gminnej.

Uroczystość rozpoczęto o godzinie 15.00 wystąpieniem Wójta Gminy – Pana Mariana Zalewskiego, który powitał licznie przybyłych gości, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu, a zarazem jakże ważnego dla mieszkańców, szczególnie uczniów z siedmiu sołectw i krótko przedstawił historię powstawania hali.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleĽli się m.in.: Posłowie na Sejm RP Jan Musiał i Józef Rojek, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Roman Ciepiela i Wicewojewoda Małopolski Pan Stanisław Sorys, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie Pani Urszula Blicharz, Honorowy Prezes Związku Klubów Polskich w Chicago Pan Edward Mika z małżonką, Starosta Brzeski Pan Ryszard Ożóg oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Pater, Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Tyrcha wraz z radnymi, wójtowie gmin sąsiednich i współpracujących, wykonawca inwestycji i Prezes Zarządu Spółki „Samson” Pan Adam Lichorobiec i inspektorzy nadzoru, dyrektorzy szkół, właściciele miejscowych firm, sołtysi oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Podczas otwarcia Proboszcz miejscowej parafii ks. Piotr Scipień dokonał poświęcenia obiektu.

Po części oficjalnej przed publicznością wystąpiła Kapela Ludowa „Pastuszkowe Granie”, prowadzona przez Państwa Witalinę i Michała Pastuchów, Zespół Pieśni i Tańca „Pojawianie” oraz Zespół Pieśni i tańca „Scurosko magierecka” składający się z absolwentów Publicznego Gimnazjum w Szczurowej, zaprezentując atrakcyjny program artystyczny.

Na zdjęciach (powyżej): Kapela Ludowa "Pastuszkowe Granie"

Na zdjęciach (powyżej): Zespół Pieśni i Tańca "Pojawianie" z Pojawia

Na zdjęciach (powyżej): Zespół Pieśni i Tańca "Scurosko magierecka"

Całość uświetnił przyjęty z wielkim aplauzem, występ Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny.

Na zdjęciu (powyżej): Pan Wójt złożył na ręce Kierownika artystycznego dr Izabeli Migacz podziękowania za przyjęcie zaproszenia i występ artystyczny Zespołu "ŚLĄSK"

Podczas uroczystego oddania hali sportowej podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, gdzie zastosowane zostaną innowacyjne technologie.

W wyniku tej inwestycji w Urzędzie Gminy w Szczurowej wkrótce będzie możliwa obsługa mieszkańców drogą elektroniczną. Zakupiony i zainstalowany zostanie sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, wykonana zostanie instalacja teleinformatyczna, która umożliwi sprawne funkcjonowanie sieci oraz zorganizowane szkolenia dla wszystkich pracowników zaangażowanych w obsługę nowych systemów zarządzania i komunikacji on-line.

- Dzisiejsze podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji to wynik bardzo dobrego wniosku przygotowanego przez samorząd Gminy Szczurowa. Dzięki temu społeczność lokalna będzie miała ułatwiony dostęp do usług oferowanych przez gminę – powiedział wicemarszałek Roman Ciepiela przed uroczystym podpisaniem umowy.

Wójt Marian Zalewski dziękował za wspieranie inicjatyw lokalnych podejmowanych przez samorząd gminy oraz korzystając z okazji wyraził wdzięczność Romanowi Ciepieli za pomoc okazaną w czasie ostatniej powodzi.

więcej zdjęć w galerii

Kilka słów o hali

Nowa hala sportowa wraz z zapleczem i pomieszczeniami dodatkowymi jest nowoczesnym obiektem, spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa, a co najważniejsze połączona przewiązką ze szkołą. Boisko sportowe ma wymiary 24 x 12 metrów z widownią, zapleczem higieniczno-sanitarnym i magazynowym. Posiada nowoczesny sprzęt sportowy oraz profesjonalne nagłośnienie. Dobrym rozwiązaniem jest także system drzwi wejściowych i wyjściowych, w pełni niezależnych od budynku szkoły. Dla poprawy estetyki otoczenia wokół obiektu zagospodarowano również teren wokół budynku. Obiekt został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.