2010-08-25
Aktualności / Remiza strażacka w Zaborowie do remontu

Pomogą pieniądze od Marszałka

Dzięki dotacji pozyskanej przez Gminę z Samorządu Województwa w ramach II edycji konkursu „Małopolskie Remizy 2010" w tym tygodniu rozpoczęto prace remontowe remizy strażackiej w Zaborowie. Jest to już druga po Szczurowej dotacja, jaką otrzymała Gmina Szczurowa na remont remizy.

Zakres projektu obejmuje zabezpieczenie budynku remizy na zewnątrz poprzez remont dachu,  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z bramą garażową oraz wykonanie elewacji zewnętrznej budynku. Całość prac zamknie się kwotą 55 tysięcy zł, z czego 40 procent środków przekazał Marszałek Województwa.

Remont ten jest przede wszystkim dowodem uznania, szczególnie dla strażaków wyjeżdżających do akcji pożarowych, powodziowych, drogowych, itp., dla których lepsze warunki lokalowe remizy są bardzo ważne - podsumował wójt.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie została założona w 1905 roku. 20 maja 2001 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.