2010-07-02
Aktualności / Inwestycje gminne: hala sportowa w Zaborowie

Dobiegają końca prace budowlano - wykończeniowe przy budowie nowej pełnowymiarowej hali sportowej, zlokalizowanej przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Zaborowie.

Wykonano prace instalacyjne wewnątrz obiektu, ocieplenie i elewacja budynku. Ściany zewnętrzne lśnią nową kolorystką, dopasowaną do istniejącego obiektu szkolnego, a szatnie i toalety wyłożone zostały płytkami ceramicznymi. Wykonano podjazdy i przebudowano wyjścia ewakuacyjne ze szkoły.

Od nowego roku szkolnego lekcje wychowania fizycznego, zawody sportowe i różne imprezy kulturalne będą odbywać się już w nowej hali. Stworzy to możliwości lepszego prowadzenia procesu dydaktyczno - wychowawczego wśród dzieci i młodzieży.