2010-06-30
Aktualności / PG Zaborów

W dniach 14-16 czerwca 2010 roku młodzież Naszego Gimnazjum przebywała na wycieczce w Trójmieście w ramach projektu edukacyjnego „Przez motywację do sukcesu”. 45.uczestników wraz z opiekunami: G. Antosz, K. Żurkiem, L. Kyyashko i ks. M. Fleszarem zwiedzało najciekawsze miejsca w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. W Gdańsku najbardziej zachwyciło swoim urokiem Stare Miasto, w którym warto zobaczyć Żuraw Gdański, Muzeum Bursztynu, Wieżę Więzienną.

Ponadto w planie wycieczki nie zabrakło zabytkowych kościołów i Poczty Polskiej. Na Westerplatte złożyliśmy hołd żołnierzom poległym we wrześniu 1939r. Największa atrakcja Sopotu to Molo wraz z promenadą. Niezwykłym przeżyciem w Gdyni był rejs statkiem „Dragon” po Zatoce Gdańskiej oraz możliwość zwiedzenia rosyjskiego żaglowca „Kruzenstern”. Nie mogło zabraknąć wizyty na okręcie-muzeum „Błyskawica”. W katedrze w Oliwie wysłuchaliśmy koncertu organowego oraz zwiedziliśmy Ogród Oliwski.

Kolejnym punktem było zwiedzenie KuĽni Wodnej - zabytku ukazującego dawny sposób wyrabiania stali przy pomocy wody. Na koniec udaliśmy się do oliwskiego ZOO, gdzie miło spędziliśmy czas. Cała grupa była zakwaterowana w ośrodku wypoczynkowym „Przy wydmach” w Gdańsku. W wolnych chwilach spacerowaliśmy brzegiem morza.

Trójmiasto

 

 Przez motywację do sukcesu

W Publicznym Gimnazjum w Zaborowie realizowany jest projekt zatytułowany „Przez motywację do sukcesu”, współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu grupa gimnazjalistów uczestniczy w zajęciach koła biologiczno-chemicznego. W dniu 18 czerwca 2010 r. szesnastoosobowa grupa uczniów, wzięła udział w wycieczce do zakładów wchodzących w skład  Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.

Głównym celem naszego wyjazdu była wizyta w Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach. Przybliżyła ona uczniom zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, m.in. umożliwiła poznanie przyczyn i skutków zanieczyszczania wód oraz zrozumienie potrzeby ochrony środowiska w skali lokalnej. Gimnazjaliści zobaczyli, w jaki sposób woda z Dunajca staje się wodą zdatną do picia. Zobaczyli na czym polega proces koagulacji zanieczyszczeń, obejrzeli laboratorium, które na bieżąco sprawdza jakość wody, poznali parametry wody zdatnej do picia. Praca w laboratorium polega m.in. na wykonywaniu  badań fizyko-chemicznych (określaniu smaku wody, zapachu, odczynu, mętności itp.) oraz badaniu mikrobiologicznym np. określeniu czy w wodzie występują bakterie grupy coli. Pani kierownik pokazała uczniom, jak wygląda podłoże, na którym wykonuje się posiew bakterii, cieplarki, w których drobnoustroje mogą się namnażać i kolonie bakterii uzyskane z  próbki wody studziennej. 

Uczniowie obejrzeli również chlorownie: miejsce dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru wytwarzanym w oparciu o metodę chlor/chloryn sodowy. Dowiedzieli się, że chlor gazowy umożliwia zmniejszenie dawki chloru potrzebnej do odkażenia wody, ponadto zachowuje dłużej swoje właściwości dezynfekcyjne, chroniąc uzdatnioną wodę przed wtórnym skażeniem bakteriologicznym.

Następnie pojechaliśmy do Oczyszczalni Ścieków Sterkowiec-Zajazie, w której oczyszczane są ścieki gospodarczo-bytowe z kilku miejscowości gminy Brzesko. Nieczystości zebrane przez sieć kanalizacyjną, trafiają do reaktorów biologicznych z osadem czynnym.  Gimnazjaliści obejrzeli pod mikroskopem tzw. osad czynny – czyli zawiesinę zawierającą bakterie i pierwotniaki, wykorzystujące zanieczyszczenia organiczne jako pokarm. Wąchali ścieki „surowe”, czyli przed  oczyszczeniem i po. Zobaczyli, co dzieje się z nadmiarem masy organicznej, oddzielonej od strumienia ścieków w osadnikach. Dowiedzieli się, że po wysuszeniu może być ona wykorzystana np. w rolnictwie, zaś ścieki po oczyszczeniu trafią do Dunajca.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zaborowie składa serdeczne podziękowania Panu Zbigniewowi Gładysiowi Prezesowi Spółki RPWiK  w Brzesku, oraz pracownikom Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach oraz Oczyszczalni Ścieków Sterkowiec-Zajazie, za bardzo ciekawe zajęcia, umożliwiające poznanie zasad funkcjonowania wyżej wymienionych zakładów pracy, oraz za pokazanie, skąd się bierze woda zdatna do picia w naszych kranach i co się dzieje ze ściekami, wytwarzanymi codziennie w naszych domach.

Oczyszczalnia

 

Sabina Cierniak zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - "Wiatr, wypadek, ogień, woda-strażak zawsze rękę poda"

 

Więcej na:

 

WYCIECZKA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE DO ZAKOPANEGO W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  ZE  ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO   

Więcej na:

28.06.2010 r., Piotr Krawczyk