2010-06-16
Aktualności / Hala sportowa w Zaborowie

W dalszym ciągu trwają intensywne prace budowlano - wykończeniowe przy budowie nowej pełnowymiarowej hali sportowej, zlokalizowanej przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Zaborowie.

Wykonywane są prace instalacyjne wewnątrz obiektu, ocieplenie i elewacja budynku. Ściany zewnętrzne lśnią nową kolorystką, dopasowaną do istniejącego obiektu szkolnego, wewnątrz na ukończeniu są prace związane z położeniem płytek w szatniach i toaletach.

Wykonywane są podjazdy i przebudowa wyjść ewakuacyjnych ze szkoły. Prace na placu budowy postępują w bardzo szybkim tempie, praktycznie z dnia na dzień zauważa się zmiany.

Wykonawcą jest firma ,,SAMSON” z Tarnowa. Te dobre wiadomości cieszą dzieci i młodzież zaborowskich szkół, gdyż od nowego roku szkolnego lekcje wychowania fizycznego, zawody sportowe i różne imprezy kulturalne będą odbywać się w nowej hali. Stworzy to możliwości lepszego prowadzenia procesu dydaktyczno - wychowawczego wśród dzieci i młodzieży.

16.06.2010 r., SP Zaborów