2009-12-12
Aktualności / PSP Zaborów

Dzień Profilaktyczny w Publicznym Gimnazjum Zaborowie

 

Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Zaborowie przygotowali i przeprowadzili Konkurs Profilaktyczny pt. ”Uzależnienia kradną wolność”. W tych działaniach ściśle współpracowano z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej.

 

Cele konkursu realizowały zagadnienia ujęte w szkolnym Programie profilaktycznym. Było to m.in.

 • uświadomienie zagrożeń zdrowia we współczesnej cywilizacji i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom,
 • wykazanie szkodliwego wpływu palenia papierosów na organizm,
 • uświadomienie skutków uzależnienia od alkoholu i narkotyków
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą,
 • uczenie się obrony przed różnymi formami nacisku,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości wśród uczniów
 • sprawdzenie stanu wiedzy uczniów o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.

Konkurs realizowany był metodą projektu.

Uczniowie każdej klasy zostali podzieleni na zespoły na zespoły, z których każdy przygotował jedno podane niżej zagadnienie:

 • gazetka ścienna na temat profilaktyki uzależnień,
 • scenariusz krótkiego przedstawienia o tematyce antyuzależnieniowej,
 • broszurka (samodzielnie zaprojektowana) obrazująca wpływ używek na organizm człowieka,
 • komiks ilustrujący dalsze życie Franka i Marka ( Marek powiedział NIE…, natomiast Franek dał się namówić kolegom i spróbował…

Więcej na: