2009-11-16
Aktualności / PSP Zaborów

Gminny Konkurs Recytatorski

Poezja jest wielkim, ale niedocenionym osiągnięciem człowieka. W dzisiejszym świecie, zdominowanym przez osiągnięcia techniczne, szczególnie trudno jest wyznaczyć  miejsce poezji. Biorąc pod uwagę, między innymi, ogromne zainteresowanie młodych ludzi różnego rodzaju konkursami, których przedmiotem jest tekst liryczny, możemy stwierdzić, że wyrażanie się człowieka poprzez poezję , nie jest wcale formą przestarzałą , na którą nie ma już zapotrzebowania.  Poezja bowiem stara się ocalić to, co w życiu człowieka najważniejsze, przywrócić godność temu, co „podeptane”. Stąd myślą przewodnią XVI już Gminnego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 10 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie, stały się słowa ks. Jana Twardowskiego:

„ Powołaniem poezji jest ocalać wartości najważniejsze i podeptane”

Przypomnienia słowami poetów fundamentalnych, ale i tych, które się zdegradowały, wartości podjęli się przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych gminy Szczurowa . Uczestnicy recytowali po dwa utwory dowolnych autorów związane z przesłaniem konkursowym, równocześnie prezentując swoje umiejętności głosowej interpretacji tekstu.

Recytatorów oceniało jury w składzie:

przewodnicząca – Małgorzata Kuta

Iwona Czesak

Teodozja Turaczy

Lidia Kołodziej

Małgorzata Strąg

Wykonawcy każdej grupy wiekowej zgotowali komisji i słuchaczom prawdziwą ucztę prezentując wyrównany poziom umiejętności recytatorskich.

Szanowne jury miało wiele pracy, aby  wyłonić najlepsze interpretacje. Decyzja jury przedstawia się następująco:

I kategoria – recytatorzy klas I – III 

I miejsce – Żaneta Jopek  PSP Wrzępia

II miejsce – Wiktoria Laska PSP Strzelce Wielkie

                  Wiktoria Gułka PSP Uście Solne

III miejsce - Zuzanna Gemza PSP Rudy Rysie

II kategoria - recytatorzy klas IV- VI

I miejsce – Wilk Monika  PSP Strzelce Wielkie

                 Klasa Anna PSP Uście Solne

II miejsce - Kawa Karolina PSP Niedzieliska

                 Giza Patrycja PSP Wola Przemykowska

III miejsce - Marietta Mika PSP Zaborów

III kategoria – recytatorzy klas gimnazjalnych

I miejsce - Konrad Kuliszewski PG Zaborów

II miejsce - Sonia Hanek PG Szczurowa

                 Natalia Wilk PG Szczurowa

III miejsce - Rafał Głowacz PG Zaborów

Laureaci oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe a także skorzystali z poczęstunku ufundowanego przez organizatorów.

16.11.2009 r., PSP Zaborów