2009-10-08
Aktualności / PSP Niedzieliska

Pasowanie na ucznia

W dniu 7 paĽdziernika do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach dołączyło czworo uczniów, którzy złożyli ślubowanie.

08.10.2009 r., PSP Niedzieliska