2008-07-16
Aktualności / Zuzanna Ignacyk wyróżniona przez marszałka Marka Nawarę

Gimnazjalistka druga w województwie

Uczennica klasy IIIc Publicznego Gimnazjum w Szczurowej Zuzanna Ignacyk, została laureatką Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego. Zajęła II miejsce na szczeblu wojewódzkim i jako pierwsza spośród uczniów naszej gminy nie uczestniczyła w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. Zwolnieni są bowiem z niego laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, uzyskując jednocześnie maksymalną liczbę punktów. Ponadto zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymała ocenę  celującą z języka polskiego na świadectwie ukończenia gimnazjum. Z całości egzaminu zdobyła 98 pkt. na 100 możliwych.

Foto:
Uczniowie klas trzecich PG w Szczurowej, którzy najlepiej zdali egzamin gimnazjalny.
Rząd dolny od lewej: Anna Krzysztofek, Gabriela Garncarz, Zuzanna Ignacyk,
Justyna Borowiec, Karolina Kuraś.
Rząd górny od lewej:
Daniel Sowiński, Sylwia Sowidzka, Kinga Oleksy, Marzena Lipchardt, Tomasz Żelazny.

O przyjęciu absolwenta gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół jednocześnie. Zuzia, jako laureatka, miała pod tym względem komfortową sytuację. To ona wskazała szkołę, w której chciała się uczyć. Wybrała Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Bochni. W czerwcu otrzymała ponadto dyplom od marszałka województwa małopolskiego Marka Nawary, jako jedna z najlepszych uczennic w Małopolsce. 

Wysoka lokata mieszkającej we Wrzępi Zuzi to jedno z największych osiągnięć uczniów szczurowskiego gimnazjum w ostatnich latach. Jej opiekunkami w czasie konkursu były trzy polonistki: Lucyna Gut (wicedyrektor szkoły), Barbara Pilarska oraz Urszula Mądrzyk, natomiast przez ponad dwa lata nauczycielką języka polskiego w klasie IIIc była Małgorzata Tracz.

16.07.2008 r., PG Szczurowa