2008-01-28
Aktualności / PSP Niedzieliska

IV Gminny
konkurs języka angielskiego

W dniu 22 stycznia 2008 r. w Szkole Podstawowej w Niedzieliskach odbył się IV Gminny konkurs języka angielskiego, w którym uczestniczyli uczniowie z sześciu szkół  podstawowych.

Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szczurowej, drugie miejsce uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich oraz Zaborowa. Miejscem trzecim zostały nagrodzone trzy szkoły: Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach, Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym oraz Szkoła Podstawowa z Woli Przemykowskiej.

Konkurs języka angielskiego składał się z czterech części, w których uczniowie zmagali się z wiadomościami na temat Londynu. Konkurs przygotowała i przeprowadziła nauczycielka języka angielskiego z Niedzielisk Ewa Sokołowska Piecuch.

Każdemu uczestnikowi konkursu została ufundowana nagroda, a dodatkowo nagrody książkowe ufundował Klub Zaborowian z Chicago. Serdecznie dziękujemy.

29 stycznia 2008r. PSP Niedzieliska