2007-12-06
Aktualności / Odbiór drogi w Niedzieliskach

W dniu 5 grudnia odbył się odbiór techniczny zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 764 Brzesko – Jędrzejów w miejscowości Niedzieliska.

W zakresie wykonanych prac remontowych istniejącej drogi wojewódzkiej prowadzącej przez centrum Niedzielisk drogowcy wykonali frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację ścieku przykrawężnikowego oraz położenie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 1250 metrów. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 415 727,85 zł, z czego udział finansowy Gminy Szczurowa w ramach partycypacji w kosztach wyniósł 83 145,57 zł.

Podczas odbioru technicznego obecni byli inspektor nadzoru, kierownik budowy, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, przedstawiciele wykonawcy inwestycji oraz pracownik Urzędu Gminy w Szczurowej. Inspektor nadzoru budowlanego odebrał inwestycje bez zastrzeżeń.

06.12.2007 r., UG Szczurowa