2006-10-27
Zamówienia publiczne / Informacja o przetargu

Urząd Gminy w Szczurowej
uprzejmie informuje,

iż postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości:

DWÓR w ZABOROWIE

zostało unieważnione.

27 paĽdziernika 2006r. UG Szczurowa