2006-10-25
Zamówienia publiczne / Informacja o rozstrzygnieciu przetargu

INFORMACJA

Urząd Gminy w Szczurowej informuje,
iż w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
Budowa chodnika w m. Niedzieliska,
przebudowa chodnika w m. Szczurowa.

I. Zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

 1. Budowa chodnika w m.  Niedzielska
  Firma STAR
  Gosławice 26
  33-122 Wierzchosławice
  Cena zawarta w ofercie:  253 138,17
 2. Przebudowa chodnika w m. Szczurowa:
  FUH  KARINEX
  32-722 Królówka 374
  Cena zawarta w ofercie: 346.164.02

W/w Wykonawcy zaoferowali najniższe ceny w poszczególnych częściach zamówienia. Z Wykonawcami zostaną podpisane umowy w dniu 03.11.2006.

II. Odrzucono następującego Wykonawcę:

 1. FIRMA  SAMSON
  Ul. Spokojna 22
  33-100 Tarnów

Uzasadnienie: 
kosztorysy ofertowe zawierają niewłaściwą wycenę, rozbieżności występują
w normach r-g:

Nr pozycji

jest

winno być

1

220

210,1

2

0,0055

0,0053

3

0,0401

0,0383

26

1,28

1,2224

27

2,2

2,101

28

O,23801

0,2273

33

0,16984

0,1622

34

2,2

2,101

35

0,4104

O,3919

36

0,23801

0,2273

37

0,16984

0,1622

39

0,152

0,1452

40

0,066

0,063

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

25 paĽdziernika 2006r. UG Szczurowa