2006-09-29
Zamówienia publiczne / Informacja o rozstrzygnieciu przetargu

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Szczurowej informuje,
iż w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Remont dworu w Szczurowej 
roboty wykończeniowe

w dniu 29.09.2006 r. została podpisana umowa z Wykonawcą

Zakład Usługowo-Handlowu
STOL-MURR
Górka 66
32-820 Szczurowa

29 września 2006r. UG Szczurowa