2006-07-14
Zamówienia publiczne / Informacja o rozstrzygnieciu przetargu

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Szczurowej informuje,
iż w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Zakup i montaż stolarki okiennej
w Szkole Podstawowej
w Woli Przemykowskiej i Uściu Solnym

w dniu 14.07.2006. r. została podpisana umowa  z Wykonawcą

FHU  PLASTBUD
u
l. Kazimierza Wielkiego 75
32-700 Bochnia

14 lipca 2006 r. UG Szczurowa